vi

LỚP N4, N5 CUỐI TUẦN

⛩ LỚP CUỐI TUẦN - LẤY N5 - N4 TRONG 2 THÁNG🎏

 


Ngày đăng: 02/03/2020 | Cập nhật: 02/03/2020

LỚP N4, N5 CUỐI TUẦN

    1. Lịch học: Thứ 7: 18:00 - 21:00 và Chủ nhật: 8h00-11h00 & 13h30-16h30
  • Thời lượng khóa học:  2 tháng
    1. Nội dung học:
  • Từ bảng chữ cái đến hết 22 bài giáo trình biên soạn N5. Bao gồm từ vựng, ngữ pháp, nghe hiểu, đọc hiểu, hán tự (khoảng 200 chữ) của cấp độ N5. Đặc biệt hán tự được chú trọng nhiều hơn.  
  • Ôn tập và luyện thi N5.

                 3. Giáo trình: Giáo trình biên soạn N5 - Mina No Nihongo

 

 » Tiếng Nhật Sơ cấp N5 (Mã: N51801) (15/06/2018 - 17/01/2020)
 » Tiếng Nhật cao cấp N1-N2 (15/06/2018 - 17/01/2020)
 » N5 Pho Thong (17/01/2020 - 17/01/2020)
 » Tiếng Nhật Trung cấp N3 (15/06/2018 - 17/01/2020)
 » LỚP N4, N5 CUỐI TUẦN (02/03/2020 - 02/03/2020)